Skip to content

מערכת מוודל של מכון דוידסון

מערכת מוודל של מכון דוידסון

לייצר למידה חוויתית, דרך משחקים ובהתאמה ישירה לקצב ולרמה של התלמידים. כמו כן, לאפשר מסלולי למידה הבנויים מכמה שלבים שתורמים להתקדמות האישית בתכנית הלימודים.

bootstrap css html jquery js mysql php sass
עוד על התהליך

מיזם PeTel

מיזם PeTel

מאגר חומרים משותף לכלל מורי הפיזיקה בארץ. בנוסף, היה צורך לאפשר למורים לייצר התאמות ושינויים בחומר הלימודי שבמאגר.

linux mysql php lom bootstrap html jquery css js
עוד על התהליך

פרויקט אנגלית אקדמית

פרויקט אנגלית אקדמית

מערכת ניהול למידה שתאפשר למשתמשים ללמוד אנגלית אקדמית באופן עצמאי. הצורך היה לקדם תרגול עצמי של קריאת מאמרים אקדמיים תוך רכישת כלים ומיומנויות על פי רמה אישית.

php html jquery css js
עוד על התהליך

היית רוצה לדעת על פיתוח חדש שלנו לפני כולם?

רק צריך להשאיר מייל ונוכל לשלוח לך עדכונים על הפיתוחים החדשים שלנו בתחום הלמידה (:** לא לדאוג, אנחנו שולחים מיילים רק כשיש לנו משהו ממש גדול ומרגש לספר עליו.