Skip to content
number 1

אתגר:

במוסדות אקדמיים גדולים, קיימות לעיתים קבוצות לומדים עם צרכים ואתגרים דומים, כל קבוצת לומדים עשויה להתמודד עם קשיים ומצבים ייחודיים. האתגר הוא לעקוב אחר הצרכים המשתנים של כל קבוצה באופן יעיל.

הזדמנות:

במקום מעקב ידני ארוך ומתיש בניסיון לאתר סטודנטים המשתייכים לקבוצות אלו, ניתן לייעל את התהליך בקלות. המערכת מאפשרת ליצור מאגרי נתונים בנושאים שונים המותאמים לאתגרי הקבוצות השונות, ולאתר סטודנטים השייכים לקבוצות אלו. ניתן יהיה לעקוב באופן אפקטיבי לא רק אחר סטודנטים המתמודדים עם קשיים, אלא גם לזהות סטודנטים מצטיינים.

תוצאה:

LionAI Reports מייצר דו"ח המאפשר ניתוח מפורט ומותאם של ביצועי סטודנטים, מזהה מגמות בציונים ובשיעורי השלמת הקורסים. המידע הזה מאפשר למנהלים ולמרצים לזהות סטודנטים שזקוקים לתמיכה נוספת, להתאים תוכניות לימוד ולסייע לסטודנטים להגשים את הפוטנציאל הטמון בהם.
image
number 2

אתגר:

חברי סגל רבים מתמודדים עם האתגר לזהות סטודנטים שנמצאים בסיכון לנכשל בקורס, במיוחד אלה שלא מגישים משימות ולא מתחברים למערכת Moodle באופן קבוע.

הזדמנות:

LionAI Reports מסייעת למרצים לזהות במהירות וביעילות את הסטודנטים הנמצאים בסיכון. המערכת מאפשרת יצירת דוחות המספקים מידע מוקדם וחשוב, המצביע על בעיות פוטנציאליות לפני תקופת המבחנים. לדוגמה, דו"ח המציג סטודנטים שלא הגישו משימה נתונה וגם לא התחברו ל-Moodle בשבועיים האחרונים.

תוצאה:

קבלת דו"ח מפורט ומדויק המזהה סטודנטים בסיכון לנכשל בקורסים. הדו"ח מציג רשימת סטודנטים שלא הגישו משימות ולא התחברו ל-Moodle בתקופה האחרונה. מידע זה מעניק למרצים כלים לזהות ולהתמקד באותם סטודנטים שדורשים תשומת לב מיוחדת, אפשרות לפנות אליהם באופן אישי ולספק להם את התמיכה הנדרשת כדי לשפר את ביצועיהם ולמנוע כישלון שלא במקום.
image
number 3

אתגר:

במערכת המוודל יש כמות עצומה של משאבים דיגיטליים, העלולה לגרום לעומס על מערכת האחסון.

הזדמנות:

זיהוי קבצים שלא נעשה בהם שימוש יאפשר לייעל את האחסון הדיגיטלי, לשחרר מקום ולחסוך בעלויות.

תוצאה:

LionAI Reports מייצר רשימה של כל הקבצים שלא נעשה בהם שימוש מהשנה האקדמית האחרונה. המידע מאפשר למנהלים לזהות משאבים לא נחוצים, לשחרר מקום במערכת האחסון ולחסוך בעלויות הקשורות לנפח האחסון.
image

הכל נשמע מבטיח,
אבל יש עוד שאלות הכי טוב שנדבר?

רק צריך להשאיר כמה פרטים וניצור איתך קשר בהקדם